Obvodný lesný úrad Prešov

Obvodný lesný úrad Prešov

Činnosť obvodného lesného úradu. Spravovanie revírov, organizovanie poľovníckych zrazov.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad Prešov

Adresa Obvodný lesný úrad Prešov

Námestie mieru 2
081 64 Prešov

Kontakt Obvodný lesný úrad Prešov

Telefon: 051 / 748 59 62, 051 / 748 59 61, 0911 218 332
Ing. Andrej Filip, samostatný radca
051 / 748 59 63
andrej.filip.lpo@3s.land.gov.sk
Ing. Ján Lelko, samostatný radca
051 / 748 59 61
jan.lelko.lpo@3s.land.gov.sk
Ing. Milan Guľa, samostatný radca
051 / 748 59 60
milan.gula.lsp@3s.land.gov.sk
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad Prešov