Obvodný lesný úrad v Humennom, Humenné, Mierová

Obvodný lesný úrad v Humennom, Humenné, Mierová

Ukladanie opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich vyhubenie v lesoch, v skladoch dreva a na iných pozemkoch v okolí lesov.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad v Humennom, Humenné, Mierová

Adresa Obvodný lesný úrad v Humennom, Humenné, Mierová

Mierová 4
066 01 Humenné

Kontakt Obvodný lesný úrad v Humennom, Humenné, Mierová

Telefon: 0902 940 902
Ing. Marián Mina, samostatný radca
057 / 786 03 62
olu.he@3s.land.gov.sk
Ing. Ladislav Drančák, samostatný radca
057 / 786 03 60, 0907 991 978
ladislav.drancak.lhn@3s.land.gov.sk
Ing. Ján Tokár, samostatný radca
057 / 786 03 61
jan.tokar.lhe@3s.land.gov.sk
Ing. Vladimír Ferencko, samostatný radca
057 / 786 03 60
vladimir.ferencko.lhe@3s.land.gov.sk
Ing. Ladislav Cerula, prednosta
0902 940 902
ladislav.cerula.lhe@3s.land.gov.sk
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad v Humennom, Humenné, Mierová