Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou

Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou

Vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, obmedzenia ich využívania, opatrenia na hospodárne využitie kultúrnych vrstiev pôdy.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou

Adresa Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou

Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topľou

Kontakt Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou

Telefon: 057 / 786 03 80
Ing. Jozef Kulan, samostatný radca
057 / 786 03 82
jozef.kulan.lvt@3s.land.gov.sk
Ing. Milan Goš, samostatný radca
057 / 786 03 81
milan.gos.lvt@3s.land.gov.sk
Ing. Jozef Boroš, prednosta
057 / 786 03 80, 0902 940 908
jozef.boros.lvt@3s.land.gov.sk
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad Vranov nad Topľou