Obvodný lesný úrad Kežmarok

Obvodný lesný úrad Kežmarok

Obvodný lesný úrad. Opatrenia potrebné na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad Kežmarok

Adresa Obvodný lesný úrad Kežmarok

Mučeníkov 4
060 01 Kežmarok

Kontakt Obvodný lesný úrad Kežmarok

Ing. Jozef Antoš, samostatný radca
052 / 787 99 71
jozef.antos.lkk@3s.land.gov.sk
Ing. Emanuel Ondko, samostatný radca
052 / 787 99 70, 0911 240 316
Ing. Beáta Kacvinská, samostatný radca
052 / 787 99 70
beata.kacvinska.lkk@3s.land.gov.sk
Ing. Juraj Kulík, prednosta
052 / 787 99 72
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad Kežmarok