Obvodný lesný úrad Stropkov

Obvodný lesný úrad Stropkov

Obvodný lesný úrad. Rozhodovanie o priestupkoch na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva, o uložení pokuty.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad Stropkov

Adresa Obvodný lesný úrad Stropkov

Športová 2
091 01 Stropkov

Kontakt Obvodný lesný úrad Stropkov

Telefon: 054 / 475 57 71, 054 / 475 57 70
Ing. Gabriel Nábožný, samostatný radca
054 / 475 57 70
Ing. Iveta Šoltysová, samostatný radca
054 / 475 57 70
Ing. Peter Filarský, prednosta
054 / 475 57 71, 0902 940 906
peter.filarsky.lsp@3s.land.gov.sk
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad Stropkov