Obvodný lesný úrad Snina

Obvodný lesný úrad Snina

Lesný úrad. Opatrenia potrebné na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad Snina

Adresa Obvodný lesný úrad Snina

Partizánska 1057
069 45 Snina

Kontakt Obvodný lesný úrad Snina

Telefon: 057 / 586 03 72, 0902 940 907
Ing. Anna Repková, samostatný radca
057 / 786 03 71
anna.repkova.lsv@3s.land.gov.sk
Ing. Darina Karaščáková, samostatný radca
057 / 786 03 70
darina.karascakova.lsv@3s.land.gov.sk
Ing. Pavol Kruľ, samostatný radca
057 / 786 03 72
pavol.krul.lsv@3s.land.gov.sk
Ing. Jaroslav Kákoš, prednosta

jaroslav.kakos.lsv@3s.land.gov.sk
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad Snina