Obvodný lesný úrad Poprad

Obvodný lesný úrad Poprad

Obvodný lesný úrad. Výkon skrývky kultúrnych vrstiev pôdy a opatrení na jej hospodárne využitie.

poslat zprávu
poslat zprávu
Obvodný lesný úrad Poprad

Adresa Obvodný lesný úrad Poprad

Partizánska 690/87
058 01 Poprad

Kontakt Obvodný lesný úrad Poprad

FAX: 052 / 788 30 68
Ing. Jana Gmucová, samostatný radca
052 / 787 99 61
Ing. Jozef Vajzer, samostatný radca
052 / 787 99 60
jozef.vajzer.lpp@3s.land.gov.sk
Ing. Ivan Lauro, samostatný radca
052 / 787 99 64
ivan.lauro.lpp@3s.land.gov.sk
Ing. Ján Patúš, samostatný radca
052 / 787 99 63
jan.patus.lpp@3s.land.gov.sk
Ing. Šimon Škoviera, prednosta
052 / 787 99 62, 0902 940 904
simon.skoviera.lpp@3s.land.gov.sk
SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Nehnuteľný majetok > Les > Krajský lesný úrad v Prešove > Obvodný lesný úrad Poprad